Bauhub on astunud märkimisväärse sammu ehitusprojektide juhtimise tõhustamise suunal – nüüd on võimalik mudelifaile vaadata ning kasutada Bauhubi keskkonnas. See uuendus muudab mudeliga töötamise lihtsamaks ja tõhusamaks ehitajatele, tellijatele ja kõigile projekti osapooltele. Meie uus 3D-vaatur võimaldab kasutajatel Bauhubist lahkumata tutvuda IFC failidega. Mõõtke, tehke lõikeid ja saage ligipääs detailsele ehitusinfole ning seda nii mobiilirakenduses kui ka arvutil töötades.

Miks on see oluline?

3D IFC failid on ehitussektoris laialdaselt kasutusel, kuid nende vaatamine on tihti olnud komplitseeritud, nõudes erinevaid litsentse ja tarkvaralahendusi. IFC, ehk Industry Foundation Classes, on 1990ndatel välja töötatud failiformaat, mis on kriitilise tähtsusega BIM-projektide edukaks elluviimiseks. See pakub universaalset keelt erinevate tarkvarade vaheliseks suhtluseks. Bauhubi uuendus kõrvaldab vajaduse failide korduvaks dubleerimiseks ja eraldi tarkvara kasutamiseks, võimaldades kasutajatel mudelit otse Bauhubist vaadata. Osamudelid saab salvestada eraldi 3D kausta, võimaldades koondmudeli vaatamist igal ajal ja igas kohas.

Kõik vajalik ühes kohas

BIM mudelite kasutamine ehituses on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud, pakkudes erinevaid lahendusi töö hõlbustamiseks. Meie eesmärk oli lisada Bauhubi mudelivaatur, et pakkuda kiiret ja lihtsat ligipääsu mudelitele, mis on juba Bauhubis hoiustatud. See on eriti kasulik olukordades, kus on vaja kiiresti ja lihtsalt mudelist teavet saada

Bauhubi mudelivaaturi eelised

  • Lihtne ligipääs: IFC mudelid on nüüd avatavad otse Bauhubist
  • Kasutajasõbralik: Intuitiivne ja kiire kasutajakogemus, mis ei nõua täiendavaid tarkvarasid ja litsentse.
  • Tõhus koostöö: Mudelivaatur aitab erinevatel osapooltel koostööd teha, vähendades segadust ja parandades kommunikatsiooni. Pilt ütleb rohkem, kui tuhat sõna.
  • Praktilisus: 3D Mudelifaile saab lihtsa vaevaga hallata läbi meie Baudrive failide sünkroniseerimise rakenduse.

Mudelivaaturi arendusprotsessist

Mudelivaaturi loomise idee pärineb praktilisest vajadusest. Bauhub on välja töötatud, arvestades Eesti ehitusturu vajadusi, ja me oleme pidevas suhtluses peatöövõtjate ning teiste osapooltega. Arendusprotsess hõlmas põhjalikku turu-uuringut, tagasiside kogumist ja põhjalikke intervjuusid. Käisime objektidel, istusime soojakutes ja jälgisime, kuidas tänapäeval ehitusplatsidel 3D mudeleid kasutatakse. Tänan siinkohal kõiki, kes leidsid aega meiega teemasse sisse vaadata ja koos paremat tööriista luua.

Tulevikuplaanid

Kui sul tekkis soov seda lugedes meile tagasisidet anda või oma kogemust jagada, siis kindlasti võta meiega ühendust. Sest töö meie mudelivaaturi parendamisel jätkub. Uue mudelivaaturi kasutuselevõtt on alles algus. Jätkame tööd selle täiustamise ja laiendamise nimel, et muuta see ehitusplatsidel tavaliseks töövahendiks. 3D-mudel on suurepärane abimees ja peaks olema kõigile kättesaadav. Tulevikus plaanime mudelivaaturit integreerida teiste Bauhubi osadega, nagu asukohapõhine dokumentatsioon ja tööülesanded.

Kutsume kõiki kasutama

Julgustan kõiki Bauhubi kasutajaid proovima meie uut mudelivaaturit ja jagama oma tagasisidet. BIM-i praktiliseks tooteks vormimine on ka meie jaoks uus väljakutse ning meie soov on teha võimalikult kasulik tööriist võimalikult paljudele.

Kas sinu projektis on 3D-mudel olemas? Kui jah, siis osamudelite failid 3D-kausta tõstes saab soovitud osapooltele anda mudelile ligipääsu. Juhendid ja kasulik info on saadaval meie kodulehel bauhub.ee/tugi/3D-vaatur.