Kevad on suurepärane aastaaeg erinevatel põhjustel, kuid see on ka ideaalne aeg ehitusprojektidega alustamiseks. Enne seda tuleks korraks aeg maha võtta ja mõelda, millele peaks tähelepanu pöörama.

Kuidas mõjutab hetkeolukord Euroopas ehitussektorit? Mis on tegevused, millele peaks tähelepanu pöörama digitaal- ja pärismaailmas? Millised Bauhubi funktsioonid aitavad uue projektiga alustada?

Hetkeolukord ehitussektoris

Sõda Ukrainas on ehitussektorit tugevalt mõjutanud ja nädalaid peale sõja algust on võimalik täheldada ehituses kasutatavate materjalide hüppelist hinnatõusu. Näiteks ehitusmetall on kallinenud vähemalt 30%. Vähe sellest, et hinnad kallinevad, on teatud materjalide saadavus tugevalt häiritud.

Ehitusturu arenguid käesoleval aastal on pea võimatu ette kujutada, ütleb Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse liige, Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu aseesimees ja Oma Ehituse nõukogu esimees Tiit Kuuli. Olulise arengutakistusena rõhutab ta põletavat puudust kvalifitseeritud tööjõust ja ebaselgeid prioriteete pikaajaliste plaanide elluviimisel.

2021. aasta detsembri uudiste kohaselt on ehitusmaht aga aastases võrdluses hoopis 15% kasvanud, olles 2021. aastal paremas seisus kui 2019. aastal. Prognoosimine on teadagi tänamatu tegevus. Materjalide- ja energia järsu hinnatõusu tulemusel läheb ehitamine märgatavalt kallimaks. Suure tõenäosusega viib see tänavuste ehitusmahtude olulise vähenemiseni. Ehitusettevõtjate liidu juht Indrek Peterson arvab, et isegi kümnete protsentide võrra.

Tänased suurimad väljakutsed on õigete otsuste tegemine totaalselt muutunud hinnakeskkonnas ja suur puudus kvalifitseeritud tööjõust. Välistööjõu vajadus ehituses jääb kestma aastateks ning seda võimendavad demograafiline olukord ja kutseharidussüsteemi võimetus oskustöötajaid taastoota.

Kõik see muudab tänases päevas uute ehitusprojektidega alustamise küllaltki keeruliseks ja tekitab antud sektoris palju ebakõla. Nii on põhjalik ettevalmistus oluline osa ehitussektori jätkusuutlikuks arenguks.


Tööohutus

Enne uue projektiga alustamist on paslik üle vaadata kõik ohutusega seonduv. Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine peab olema kõigile ohutu ning suur osa ehitamisel aset leidvatest tööõnnetustest on välditavad.

Töötajate tööohutusalane juhendamine ja koolitamine on sama oluline nagu sportlasele pidev treening, ilma milleta õigeid tulemusi ei tule. Kui tööohutuse reegleid ja nõudeid järjepidevalt üle ei korda, kipuvad need ähmastuma või sootuks ununema.

Sellest, kas reeglid on meeles ja neid järgitakse, aitab selgust saada kontrollimine. Ehitustööde käigus tuleb regulaarselt, vähemalt kord nädalas, viia läbi tööohutuse üldkontroll. Hetkeolukorda nägemata ja mõistmata ei saa tööohutusega tegeleda ega muutusi kavandada.

Olukorda saab muuta alles siis, kui ehitusjuhid soovivad näha ja mõista, mis nende ehitusplatsil ohuolukordasid põhjustab. Selleks peab aga täpselt teadma, mis ehitusplatsil toimub.

Kõige lihtsam on ehitusplatsi üldkontrolli läbi viia kindlale metoodikale tuginedes ja alati samadel alustel, süsteemselt. Siinkohal on Bauhubi viimane suurem täiendus suureks abiks.

Lühidalt kokkuvõttes peavad nii tööandjad kui ka töötajad saama tööohutuse sisust enam teadlikumaks ja seda saab läbi pideva koolitamise, kontrollimise ning kordamise.


Töökeskkond

Veel enne uute projektide algust on hea aeg võtta eesmärgiks ettevõttesisene turundus ning pöörata tähelepanu töötajatele, et luua meeldivamat pingevaba õhkkonda ning paremat ja turvalisemat töökeskkonda.

Tee väikeste gruppidega koosolekuid, küsi tagasisidet, uuri milliseid hüvesid töötajad hindavad. Otsi mooduseid moraalitõstmiseks läbi erinevate meeskonnaürituste. Uuringud näitavad, et hea viis on ühiselt vabatahtlikena ühiskonnale tagasiandmine läbi erinevate heategevusorganisatsioonide. Võib tunduda triviaalsena, kuid suurematele ettevõtetele tasub ära selline tegevus üsna kiiresti. See mitte ainult ei aita parandada heaolu ja langeta stressitaset töötajapõhiselt, vaid ka suurendab tiimide omavahelist koostööd ning ühenduvust.

Lisaks eelpool mainitule on nooremate töötajate töölemeelitamine lahing ülesmäge. Noorte vähene huvi ehitussektoris töötamise vastu on osaliselt tingitud sektori madalast digitaliseerituse tasemest. Oma töökeskkonna kõrgtehnoloogilise töökohana kuvamine on hea moodus uue generatsiooni töötajate meelitamiseks.

Samuti ei tohiks töövõtete digitaliseerimisel unustada praeguseid töötajaid. Pikema staažiga kvalifitseeritud tööjõudu saab suunata omandama uusi oskusi või värskendama olemasolevaid. Bauhubis on kõigil soovijatel võimalik osa võtta ettevõttepõhistest koolitustest. Meelepärase aja endale või oma meeskonnale saab valida siin.


Mida saab Bauhubis ette valmistada uueks projektiks?

Uue projektiga alustades tee oma digitaalne töölaud korda, seadista kohe alguses kõik vastavalt algavale projektile, et hiljem lihtsalt nautida, kuidas ehitamisega seonduv info jookseb õigesse kohta ja õigetele inimestele. Paika tuleks panna metoodika, et tekiks ühene arusaam ja mõistmine kõikide kasutajate ning osapoolte vahel. “Kuhu kausta tuleb laadida failid? Millele ja millistele osapooltele tuleb anda ligipääsud? Kuidas teha Bauhubi kasutamine endale ja teistele mugavaks?” -  iga projekti alguspunktis tuleb vastata samadele küsimustele ja kui rakendada eelseadistatud kaustapuid ja osapooli, siis säästad ennast järgnevatel kordadel nendele küsimustele uuesti vastuste otsimisest. Niiviisi tekib ettevõttes ka üldine tegutsemisstandard, millele on võimalik tugineda. Põhjalik ettevalmistus teeb projekti kulgemise sujuvamaks – tänu vähendatud ajakulule, just nimelt näiteks õigete failide otsimise arvelt.

Eelseadistatud projektipuud ja osapooled tuleb paika panna ettevõte kontohaldajana, et edaspidi saaksid uut projekti juba tuttava kaustade süsteemi või koostööpartnerite õigused uude projekti vaid mõne klikiga. Eriti suurt kasu lõikavad sellest funktsioonist ettevõtted, kes loovad tihti uusi projekte ning ettevõtted, kelle projektidega käivad kaasas mitmed osapooled. Kuid kahtlemata ka väiksemates ettevõtetes on võit siililegi selge.


Lõppsõna

Usun, et antud kirjutise lõpuks on tekkinud küsimusi ning kasvanud on soov töökorralduse edendamiseks. Kui tunned, et oled jäänud hätta, siis ära pelga broneerida endale või miks ka mitte tervele meeskonnale koolitust siin.

Samuti on Bauhubi klienditugi valmis aitama e-postil tugi@bauhub.ee.

See artikkel ilmus esmakordselt Bauhubi LinkedIn lehel linkedin.com/company/bauhub.