Teie veebibrauser on aegunud ning ei toeta kõiki funktsioone.

Värksendage enda brauserit või laadige alla Chrome brauser siit

Töölaua põhimõte

Töölaua haldamine

Olgu esmalt välja toodud, et igale loodud töölauale on võimalik täpselt määrata, mis kasutajad sellele töölaual koostööd teha saavad. Kuna kasutajad on aga omakorda grupeeritud osapoolte kaupa, tuleks seejuures kasutajatele töölaudade ligipääsude määramisel alustada osapoolte valimisest ning seejärel on võimalik ka üksikute kasutajate kaupa ligipääs eristada. Töölaudu saavad luua ja sätestada ainult projekti administraatorid.

Selle valguses ongi Bauhubis võimalik töölaudu koostada kahest kohast:

* töölaudade menüü kaudu;
* osapoole loomisel.Töölaudade vaatest
Valides vasakpoolsest menüüst "Töölauad", kuvatakse teile kõik projekti töölauad. Uue töölaua loomiseks vajutage nupule "Lisa töölaud". 

Avanenud vaates tuleb töölauale esmalt anda nimetus. Selleks sobib suurepäraselt osapoole nimetust (nt "Betoonimehed OÜ") või projektis osaleja(te) poolt tehtav tööliik (nt "Projekteerijad"). Seejuures ongi projekti haldajate enda vaba voli, kui palju erinevaid töölaudu luua soovitakse ning kasutada võib ka väga erinevaid lähenemisi. Näiteks, miks mitte luua ka üks suur ja kõiki kasutajaid hõlmav töölaud "Kõik osapooled", kus saab arutada teemade üle, mis puudutavad kõiki projekti osapooli.

Igale töölauale määratakse vaikimisi ka lühend, mis võimaldab loodavaid ülesandeid töölaudade vahel eristada. Seda on võimalik ka loomisel muuta, kuid lühend peab seejuures olema unikaalne. 

Seejärel on võimalik töölauale määrata staatus, mis aitab töölaudade nimekirjas tagada selle töölaua paigutust: "töös" olevad töölauad on kõige üleval, "ootel" on järgmised ning kõige allapoole liigutatakse "tehtud" töölauad.

Kõige viimase sammuna on võimalik määrata, mis kasutajad saavad töölauale ligipääsu. Selle jaoks kuvatakse järgnevas jaotuses välja kõik projekti osapooled. Nüüd on võimalik kasutajaid valida kahel põhimõttel:
* tehes linnukese osapoole nimetuse ette, antakse ligipääs töölauale kõigile selle osapoole kasutajatele;
* kui vajutada osapoole nimetuse peale, kuvatakse antud osapoole registreeritud kasutajad ning on võimalik valida iga üksik kasutaja ligipääs eraldi.

Iga osapoole nimetuse järel kuvatakse ka välja, kui mitu kasutajat antud osapoolest ligipääsu omavad. 
Kui soovitud valikud on tehtud, tuleb töölaua loomise lõpetamiseks vajutada nupule "Salvesta".PS! Kõik projekti administraatorid pääsevad automaatselt ligi kõikidele projekti töölaudadele. Kui soovite luua töölauda ainult projekti administraatoritele, siis tuleks osapooltele ligipääsu andmine tegemata jätta.


Osapoole loomisel
Uue osapoole loomisel on võimalik nii luua uusi töölaudu kui ka antud osapoolele määrata ligipääse juba olemasolevatele töölaudadele.


Uue osapoole loomisel (vt ka täpsemat juhendit terve osapoole lisamise kohta) on kõige viimase sammuna võimalik sätestada osapoolte seosed töölaudadega.