Tellija huvides on veenduda, et ehitus kulgeks sujuvalt ning lõpptulemus vastaks ootustele. Paljude tellijate jaoks on suhtlus ehitusfirmaga vaevaline, kuivõrd puudub hea ülevaade protsessi kulgemisest ning informatsioon — joonised, dokumendid, küsimused — on laiali valgunud erinevate keskkondade vahel.

Bauhubi kasutamisel saab tellija veenduda, et ehitusega seotud informatsioon alati ühes ja keskses kohas. Kõik aktid, protokollid on liigendatud korrektselt dokumentide juurde ning ehitusega seotud tööd, küsimused, probleemid on liigendatud lihtsasti jälgitavale töölauale.

Jooniste ja dokumentide haldus

Piiramatu mahuga keskkond ehitusjooniste, piltide ja dokumentide vahetamiseks. Teenusesisene digiallkirjastamine tagab, et kõik dokumendid on alati sulle kättesaadavad ühest kohast.

Ülevaade töödest

Bauhubi töölaud annab hea ülevaate iga ehitusetapi kulgemist, mis vähendab võimalike negatiivsete “üllatuste” esinemist tööde vastuvõtul. Töölaua ajaloo järgi on võimalik kontrollida tööde teostamist.

Ehitusjärgne ülevaade

Iga projekti ehituslik lõpp ei pruugi tähendada tööde lõppemist. Garantiidetööde korraldamine ja juhtimine töölaua abil tagab hea keskkonna ka tuleviku tarbeks.