Bauhubi kliendid

Igal ettevõttel on oma käekiri, oma viis asjade tegemiseks. See ei sõltu aga pelgalt ettevõtte valdkonnast. Või ettevõtte suurusest. See sõltub eeskätt ettevõtte soovist oma tegevusi edukalt, võimalikult efektiivselt ja jätkusuutlikult ellu viia.

Teenuse arendamisel oleme keskendunud just sellele, et Bauhub aitaks meie klientidel lihtsustada nende eesmärkide elluviimist. Tuues projektiga seotud andmed, informatsiooni ühte keskkonda ning tagades võimaluse seda tarbida projekti kõikidel osapooltele lihtsalt ja arusaadav kujul, oleme aidanud vähendada ebaefektiivsust, mis iga projekti juhtimisega kaasas kipub käima.

Tänaseks on Bauhubi klientide hulgas väga erineva profiili ja suurusega ettevõtteid. Peatöövõttu teostavad ettevõtted, alltöövõttu pakkuvad ettevõtted, sihtasutused ja ka näiteks betoonitöid teostavad ettevõtted.

Kõiki Bauhubi kliente seob üks kindel arusaam: nende projektidega seonduv informatsioon ning kommunikatsoon peab olema ühes kohas, et vähendada informatsiooni laialivalgumisest tulenevaid kulusid.